Malakok Di Minangkabau


Secara etimologi, yang disebut dengan “malakok” adalah menempel
atau melekat. Menempel atau melekat pada salah satu suku/kaum yang ada pada suatu nagari di ranah minang. Istilah malakok ini pada setiap wilayah di ranah minang memiliki langgam yang berbeda istilah, seperti manyanda, mangaku mamak, bainduak dan lain sebagainya.

Cover E-book Manajemen Suku

Cover E-book Manajemen Suku

Mengapa hal itu perlu dilakukan? Hal ini sesuai dengan adat nan salingka nagari, dimana di setiap nagari-nagari di minangkabau telah tersusun masyarakatnya sejak dahulu kala yang terdiri dari minimal 4 suku sebagai salah satu syarat mutlak untuk membentuk suatu pemerintahan nagari.

Jadi, pada setiap individu di suatu nagari, akan dapat disigi apa sukunya, anak kamanakan siapa, dimana perkampungannya dan lain sebagainya. Mengenai tata cara adat untuk melakukan hal malakok ini secara tradisi terdapat perbedaan di setiap nagari yang sesuai adat salingka nagari masing-masing. Dimana untuk memenuhi persyarat tersebut disesuaikan pula dengan kemampuan individu atau keluarga yang akan malakok pada suku yang ada dalam suatu nagari, sesuai dengan mamangan adat :

“Maisi cupak panuah-panuah, mamintak kurang banyak-banyak”

Penulis melihat, dari beberapa tulisan tentang malakok yang telah dipublikasikan oleh penulis lain di media maya ini lebih membahas hal malakok kepada individu yang tidak memiliki suku (non minang) yang ingin menjadi orang minang. Padahal, esensi melakok bukan mengenai hal itu.

Perlu penulis sampaikan bahwa yang disebut orang minangkabau memiliki 3 syarat mutlak yaitu :

  1. Basako
  2. Bapusako
  3. Beragama Islam

Untuk itu mengenai malakok ini sangat berkaitan erat dengan hal sako yang mana akan kita uraikan lebih lanjut dibawah ini.

Sako

Sako  adalah adalah warisan budaya minangkabau yang dipakai turun temurun & tidak bersifat kebendaan (immaterial).
Sako ini sangat berperan dalam membentuak struktur tatanan masyarakat adat minangkabau dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga kelestarian adat budaya minangkabau bisa terus terjaga.

Yang termasuk dalam sako antara lain adalah  :

  1. Sako pangulu, baik kaum ataupun suku.
    Dari bermacam kaum dalam beberapa suku inilah (minimal ada 4 suku) kemudian yang membentuk masyarakat suatu nagari nan baadaik balimbago,  yang mana tatanan adat masyarakat nagari ini terbentuk dengan pola mambasuik dari bumi, mulai dari keluarga-keluarga nan saparuik, kemudian manjadi jurai, kaum, suku hingga membentuk masyarakat sanagari nan baadaik balimbago.
  2. Garis keturunan yang diwariskan turun temurun dari pihak ibu yang disebut juga matrilineal.
  3. Kato pusako, mamang, bidal, pantun, papatah-patitih & hukum adat (Undang – Undang Nan Ampek : Undang-Undang Luhak Dan Rantau, Undang-Undang Nagari, Undang-Undang Dalam Nagari, Undang-Undang Nan Duo Puluah) & seluruh khazanah budaya Minangkabu.
  4. Tata krama, adat sopan santun secara umum yang dipakai dalam bergaul di masyarakat dalam nagari.

Pada poin pertama mengenai sako ini, dimana malakok berkaitan erat pada seorang individu yang ada pada suatu nagari. Hal ini disebabkan seluruh masyarakat harfiahnya telah terregistrasi dalam satiap kelompok suku yang ada di nagari. Sehingga apabila ada seseorang yang baru saja menetap di suatu kampung, akan dimasukan (malakok) pada suatu yang ada di nagari tersebut.

Hal ini sangat diperlukan dalam struktur pemerintahan adat di Minangkabau, dimana seluruh individu harus memiliki clan masing-masing sehingga memudahkan pengaturannya seperti saat terjadi pernikahan, silang sengketa, bergotong royong ataupun terjadi hal sumbang salah atau tindakan kriminal yang telah dipaparkan secara rinci pada Undang-Undang Na Duo Puluah.

Jadi, pada prakteknya, apabila ada seorang pemuda/pemudi atau satu keluarga yang berasal dari nagari Batipuah kemudian merantau ke nagari Malalo, maka individu atau keluarga tersebut akan malakok pada salah satu suku yang ada pada nagari Malalo tersebut.

Apabila kita melihat pada data jumlah suku yang pada suatu nagari, dimana terdapat 7 suku yang berbeda pada suatu nagari, pada masa awalnya 3 suku dari ke 7 suku yang ada, adalah berasal dari individu atau keluarga yang malakok kepada salah satu dari ke 4 suku awal yang membentuk nagari, yang mana kemudian berkembang biak sehingga membentuk suku baru sehingga menjadi 7 suku seperti yang ada saat ini.

Dengan demikian tidak saja orang yang non minang saja yang melakukan hal malakok pada suatu suku di nagari, namun juga orang minang yang berasal dari nagari lain yang kemudian bermukim di nagari tempat dilakukan prosesi malakok tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa siapa saja dari setiap individu yang memiliki sako, pusako & muslim dapatlah ia dikatakan sebagai orang minangkabau yang sejati. Begitulah sangat fleksibelnya adat minangkabau ini membuat aturan dalam menata masyarakat adatnya.    

Mudah-mudahan apa yang kami coba paparkan mengenai malakok ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi dunsanak saranah minang dimana saja berada.

Demikianlah dunsanak saranah minang dimana saja berada, dengan tujuan akhir penulis mengharap koreksi kepada dunsanak yang lain agar dapat mempublikasikan tulisan mengenai hal malakok untuk manukuak  atau melakukan kritik dalam bentuk tertulis pula sehingga memperkaya khazanah adat budaya minangkabau yang sangat dibutuhkan oleh generasi penerus minangkabau.

Akhir kata, semoga bermanfaat, amin ya Rabbal alamin.

wasalam

Lawang Tigo Balai
2 Rabiul Awal 1436/24 Desember 2014

Iklan

Balerong Group – Narako Di Rumah Bako


Assalammuaalaikum wr wb

Dunsanak minang dimano sajo barado, tarutamo nan barado di rantau batuah jo nan di kampuang nan tacinto. Banyak terjadi kesalahpahaman memahami adat minang, walaupun ado alasan adat salingka nagari, balain nagari balain pulo adatnyo. Namun dunsanak, nan kami papakan iko adolah nan bakaitan jo pusako tinggi nan indak ado hubungan jo jo adat salingka nagari.

Kami persembahkan drama minang dari Balerong Group dengan judul Nagaro Di Rumah Bako, dengan harapan kito memahami apo nan sabananyo tujuan dari marantau, hubungan jo pusako tinggi & apo nan bisa dilakukan pabilo untuang indak dapek diraiah, nan malang indak dapek ditolak di rantau bantuah mantun.

Akhia kato, semoga bermanfaat, pabilo adi dunsanak bakalapangan kok ado nan ka didonasikan, bisa dunsanak hubungi lansuang Angku Yus Dt Prapatiah pimpinan Balerong Group Jakarta di nomor 0815 9719 761.

wasalam

Narako Di Rumah Bako

Balerong Group Jakarta – Narako Di Rumah Bako 1.mp3

Balerong Group Jakarta – Narako Di Rumah Bako 2.mp3

Balerong Group Jakarta – Narako Di Rumah Bako 3.mp3

Balerong Group Jakarta – Narako Di Rumah Bako 4.mp3

********

Syamsul : Ae rokok Angku?

Datuak Patiah : Eh kok rokok dari daun ka daunnyo koh. Kok indak daun anau jo daun nipah.

Syamsul : Kretek ko lai sasuai jo Angku ko ah?

Datuak Patiah : Sadang jo bendi lai sampai kunun jo oto sedan

Syamsul : Cubolah iko ciek angku hah.

Datuak Patiah : Ha iyolah… Karetek namonyo ko mah yo, cubolah agak sabatang.

Syamsul : Ha iko ko ah…iko ambo tinggakan untuak angku ko ah.

Datuak Patiah : Ee… batua sabanyak tu bana, bara bungkuih isinyo tuh?

Syamsul : Duo puluah bungkuih.

Datuak Patiah : Alhamdulillah… e lai salamaik di jalan?

Syamsul : Baraikaik doa, angku lai sihaik-sihaik se?

Datuak Patiah : Yo co ikolah sihaik rang gaek.

Syamsul : Nampak dek ambo, indak banyak bana perubahan Angku Datuak doh, basicogah juo saroman saisuaknyo.

Datuak Patiah : Cogah a juo lai ko, lah tambah ngunguak, kok bukik lah tinggi kok lurah lah dalam, raso tak lamo lai dunia dipakai.

Syamsul : Aa..mintuo kama angku?

Datuak Patiah : Pai manyilau cucu ka mudiak. Aa..takana diambo, anak-anak bih pulang?

Syamsul : Pulang sado alahnyo, pulang abih senyo angku.

Datuak Patiah : Bara urang paja-paja kini?

Syamsul : Batigo… badua laki-laki, surang padusi angku.

Datuak Patiah : Ah syukurlah, kama garan padusi?

Syamsul : Iyo urang sinan juo angku, kapak buruak tagadai maha.

Datuak Patiah : Oh, indak diagak-i baitu…urang awak urang lain samo sajo, nan pangka saiyo sakato. Kan lai saagamo?

Syamsul : Lai angku.

Datuak Patiah : Aa…rancak tuh, jan sarupo kajadian nan lah lapeh eh.

Syamsul : Baa kajadian nan lapeh Angku?

Datuak Patiah : Babini jo urang nan lain surau, bak ayam baranak itiak, nan sikua pai kalasuang, nan lain masuak ka lunau, di kandang baru basobok.

Syamsul : Aa, kalau minantu angku tu mudah-mudahan lai sasurau.

Datuak Patiah : Syukurlah.

Syamsul : Indak panuah ka ateh panuah ka bawah, ibadaik taik, sembahyang rajin.

Datuak Patiah : Alhamdulillah, syukurlah… iyo baitu. Anak-anak dididik jo ugamo, diaja mangaji, disuruah sikolah mak inyo jadi urang bisuak.

Syamsul : Lai Angku…. Mungkin kami kalamo di kampuang Angku.

Datuak Patiah : Rancak.

Syamsul : Nak mancubo pulo hiduik di kampuang.

Datuak Patiah : Bukan mancubonyo tu Syam…Tapi manikam jajak nan lamo.

Syamsul : Iyo Angku.

Datuak Patiah : Urang kampuang baliak ka kampuang, aratinyo sirih pulang ka gagang pinang pulang suruik tampuak. Iyo baitu nan katuju dek kami, jan tumpah ruah bana pai ka rantau. Tadorong sauak talampau rauik, sahinggo kampuang langang tapian, samak maratok, aruah urang daulu.

Syamsul : Iyo mukasuik kami marantau, nak mangulangi patanahan, sabab sawah jo ladang indak batukuak, anak buah bakambang juo, barabuik suok jo kamanakan Angku.

Datuak Patiah : Batua, tapi musti diingek Syam, rantau minang balain jo rantau cino. Dek kito ka rantau urang maamalkan pituah urang tuo, a pituahnyo?

Jarang-jarang  tugakan jaguang
Nak tampak puyuah balari
Adang-adang tinggakan kampuang
Tandonyo sayang jo nagari.

Datuak Patiah : Aa…maknanyo sakali-sakali maninggakan kampuang, indak bakalaran doh. Isuak kok nan dituga lah tumbuah nan dilambuak alah gadang, alun bana karimun rampak babuah labek ganjua lah langkah ka kampuang babaliak suruik ka nagari. Dibangun masyarakaiknyo, dipaliharo adaik jo limbago. Anak dipangku jo pancarian, kamanakan dibimbiang jo pusako, urang banyak dipatenggangkan. Itu baru manjadi minang sajatinyo. Ambo sokong niek si Syamsul nak manatap di kampuang, untuang-untuang manjadi contoh dek nan lain.

Syamsul : Bukan sakadar manyokong mah Angku, tapi mambantu.

Datuak Patiah : Insya Allah, insya Allah ambo bantu, tapi indak mambantu jo pitih ko hah.

Syamsul : Alah, pitih tu kan kamanantang habih tu nyo Angku. Nan ambo mintak jo Angku ko ah, bantuan jo caro, tolong jo aka dipitunjuak.

Datuak Patiah : Kok itu lai manaruah stek tu hah, nan pangka bakato baiyo bajalan ba molah, karajo basaro, itu nan paralu.

Syamsul : Iyo tarimo kasih Angku.

Pituah Adat Minangkabau MP3